Despre această pagină

Am ales titlul “justeţe” (în limba franceză „justesse”, iar în limba italiană „giustezza”) dintr-un singur motiv : acest simplu cuvânt e mai mult decât pare, la o primă privire, fiindcă adună laolaltă, mari şi esenţiale valori umane : adevăr, dreptate, corectitudine, temeinicie, echitate, egalitate, exactitate şi, nu în ultimul rând, justiţie.  Plecând de la această premisă, sunt convins că fiecare dintre noi putem extrage mici fărâme din acest conglomerat extrem de preţios, pe care să le aşezăm în calea vieţii, ca repere, ori de a le folosi pe post de stea călăuzitoare, sfetnic credincios, sprijin ori speranţă. Ţin să precizez, totodată, că opiniile exprimate prin mijlocirea acestui blog, sunt rodul ruminaţiei unui om obişnuit, care pentru a-şi păstra mintea curată şi concentrată, în clipele de răgaz, meditează asupra existenţei şi eticii umane, punându-şi întrebări (pe care uneori le va relua) şi căutând răspunsuri. De asemenea, se impune a fi menţionat că am adus sub umbrela încăpătoare a justeţei şi unele aspecte, ce aparent nu au legătură cu acest deziderat uman, dar apreciez că este un act clar de injusteţe să abandonezi definitiv în bibliotecă cărţile ce au luminat omenirea, generaţii de-a rândul, motiv pentru care, cu îngăduinţa d-voastră, îmi voi permite să fac unele recomandări literare şi să reproduc unele extrase din cărţile citite. În acelaşi sens, din dorinţa de a concentra informaţiile şi de a îndrepta o altă nedreptate, tot cu bunăvoinţa d-voastră, voi încerca să vă împărtăşesc impresii despre locurile şi lucrurile vizitate, punând accentul pe cele situate în imediata vecinătate. Consider că nu este corect să cercetăm doar depărtări exotice, fără a zări „micile minuni” de lângă noi, inclusiv magnificii munţi în care, din păcate, întâlneşti tot mai puţin români. Cu speranţa că demersul meu, de a-mi face publice părerile, preocupările şi preferinţele, va fi corect receptat şi interpretat, vă doresc lectură plăcută şi tot binele din lume.

Florin M.