Dănilă Papp și Alexandru Hanzu

Pe Valea Someșului Mare, înțelepții spun: „neamurile ni le dă Dumnezeu, dar avem dreptul de a ne alege prietenii”.

Despre „prietenie pe vecie” e vorba și în spusele mele de astăzi, căci pe Dănilă Papp și Alexandru Hanzu i-a legat o prietenie de poveste, strânsă și specială, care a dăinuit până-n mormânt și poate până dincolo de el.

Dacă Dănilă Papp a văzut lumina zilei în Țara Zarandului, în anul 1868, Alexandru Hanzu s-a născut în Ținutul Sibiului, în anul 1871. Amândoi au urmat cursurile Academiei Militare din Viena (fiind colegi) și au luptat în armata austro-ungară, dobândind grade și … Citește mai departe