Decăderea, de după preamărire

Când nu știi ce înseamnă „chinurile facerii” și nici ce presupune creșterea unui copil, nu cred că ești îndreptățit să militezi pentru interzicerea avortului. La fel de nefiresc este, în opinia mea, să ceară obligarea agriculturilor la cultivarea cu flori pentru albine a unui cote-părți din fiecare ogor, acela care nu a sădit niciodată un pom și nici nu a plivit, măcar o dată, pe lângă o plantă. În aceeași ordine de idei, într-o „femeie stricată” (poreclită pe vremuri și „răsturnică”), nu cred că are căderea să arunce cu piatra „cinstita” care ar fi vrut și ea dar nu a … Citește mai departe