Cărți de dragoste

Când se înfățișează înaintea instanței de judecată, cerând să i se dea dreptate, reclamantul pune la temelia acțiunii civile o anume stare de fapt. În opoziție, pârâtul, prin întâmpinare sau reconvențională, relevă și el „povestea lui”. Arareori sunt identice în integralitatea lor, căci fiecare parte este tentată să ascundă împrejurările care nu-i sunt favorabile pentru câștigarea cauzei. Prin urmare, judecătorul este dator să compare versiunile oficial prezentate, să identifice aspectele care nu coincid și să treacă la elucidarea lor pe calea poticnită a probațiunii: mărturisirile sunt adesea echivoce și presărate de omisiuni, iar mărturiile au o doză ridicată de subiectivism, … Citește mai departe