Clipa de cleștar

Doar liniștea oferă limpezimi spre rosturi și rânduieli, relevând esențe și punând ordine în priorități. Și tot ea, liniștea, permite resetarea spirituală și accesarea stării de relaxare.

În epoca așa-zis modernă (preponderent tehnică ) pe care o trăim, la modul insistent în care invocăm liniștea, ca necesitate și urgență de gradul zero, cred că am putea-o substitui pâinii în rugăciunea „Tatăl nostru”, căci pare mult mai greu de procurat, devenind treptat Sfântul Graal actual, la felul în care o căutăm cu toții (tonții) și Fata Morgana zilelor noastre ce ne amăgește că este și când deschidem pumnul descoperim că iară-i dusă, că s-a „gătit” (terminat) pita unsă cu liniște, sau cu pateu și murături, ori unt și salam, cum se obișnuia la petrecerile de aniversare a zilelor de naștere organizate copiilor de altădată. Și dacă ne gândim la câtă liniște trebuie să fi fost înainte de a ne băga știința-n priză, inventând tot ce înseamnă mașini, scule și unelte gălăgioase, apoi chiar că riscăm să o luăm pe arătura anxietății, mai ales că sorbul de stres e colmatat și supapa de siguranță nervoasă serios afectată.

Să poți rămâne cu desăvârșire calm când vremurile se rostogolesc în viteză și vacarm e atributul exclusiv al sfinților, al nebunilor și al celor care nu mai au nimic de pierdut. Nu spre acest calm imposibil – imperturbabil – trebuie să tindă omul obișnuit și nici spre absoluta acalmie dată de armonie, fiindcă și această stare de spirit e puțin probabilă permanent, ci spre clipele curate și clare născătoare de astâmpăr, spre un program de liniște liber ales, asemeni celui impus la bloc, lăsând stiva lucrurilor de făcut deoparte preț de câteva minute la fiecare două-trei ore de trudă, sau de o zi, după o lună de NEliniște. Dacă ne dăruim, din când în când, câte o clipă de liniște o să realizăm cât de grăbiți și de nesăbuiți am fost, agitându-ne (și agățându-ne), în zadar, de lucruri care nu prea contează.

Există pe lume o liniște adâncă, indusă de tăcerea deplină, neperturbată de vreun sunet, dar încărcată de afecțiune: două inimi ce merg ținându-se de mână; un creștet culcat tandru pe umărul a cărui mână mângâie; două suflete ce s-au contopit sub magia mâinii destinului…, așa cum există liniște și într-o ceașcă de cafea sau de ceai (nu neapărat de mușețel ori de tei) servită cu drag și povestită pe îndelete.

La munte, sunt momente în care natura dă senzația că a amuțit – și amorțit – până la stadiul în care se aud fulgii cum se joacă-n văzduh și caprele negre cum rumegă pe versantul celălalt, aceeași impresie oferind-o pregnant pădurea bătrână de brad. Și tot la munte avem parte de câte un răstimp de liniște profundă (nocturnă) ce este întrerupt de câte un lătrat îndepărtat de câine, de câte un țipăt scurt și straniu de sălbăticiune, de câte o adiere foșnitoare de frunze… dar care nu sunt de natură să-l anuleze, ci dimpotrivă, să-l sublinieze, să-l înnobileze. Și tot sus la munte (dar nu numai), întâlnim nu doar locuri de liniște, ci și cel mai liniștitor sunet, al pârâiașului ce curge, ritmic și fără contenire, pe prundiș.

Cea mai mare revelație este tăcerea” – Lao Zi (sau Lao Tse, cu înțelesul de „Bătrânul Maestru”), în Tao Te Ching – Cartea Căii și a Virtuții.
Învață să taci. Lasă-ți mintea să asculte și să absoarbă.” – Pitagora
O viață fericită constă în liniștea minții.” – Cicero
Caut ceea ce își dorește orice om: pace și liniște.” – Dante Aligheri
Inima mea se pătrunde de liniștea pe care mi-o inspiră pacea naturii” – Inayat Khan Rehmat
Fără pace lăuntrică nu există pace în lume” spunea Dalai Lama, iar Maica Tereza sublinia că „pacea începe întotdeauna cu un zâmbet”.
Numai în liniște vei descoperi minunăția infinită. (…) Stai liniștit! Lasă tăcerea să te pătrundă. (…) Calmează-ți mintea. Calmează-ți inima. Lasă pacea să te învăluie. (…) Stai nemișcat! Lasă-ți mintea să redescopere plăcutele lucruri uitate. Golește-ți mâinile și ți le vei umple de pace.” – Pam Brown
Pace este atunci când nu mai contează timpul care trece.” – Maria Schell
Voia bună aduce lumină în cuget și-l umple cu o seninătate netulburată și perpetuă” – Joseph Addison
Liniștea adânc pătrunsă-n pietre. Țârâitul greierului. (…) Liniștea lacului… Țuști, plici!… Sunetul liniștii. ” – Matsuo Basho
Îmi vine câteodată să plec undeva, unde nu sună sonerii, nu răzbat fluierături, nu ticăie ceasuri, nici gonguri nu bat și unde, în jurul meu, domnește liniștea.” – Nixon Waterman, Departe de lumea nebună
Nimeni nu-ți poate aduce pacea decât tu însuți.” – Ralph Waldo Emerson
„- Cine ești tu? îl întrebă corbul. / – Sunt un om care și-a găsit liniștea, îi răspunse Ilie. Pot trăi în deșert, am grijă de mine și mă minunez de negrăita frumusețe a creației divine.” – Paulo Coelho, Al cincilea munte
Mai este o necuviință îndoită față de natură și față de oameni, aceea a drumețului zgomotos. Acest prost nu vine decât de la orașe. Țăranul de la munte nu simte nevoia să țipe și să râdă în chip convulsiv. Aceste nevricale urbane sunt un chin pentru cel care umblă mai mult tăcut, ca să asculte simfonia naturii. Întorcându-mă odată de pe vârful Omului, însoțitorul meu țăran îmi zise : „Ce zi frumoasă am avut, n-am auzit glas de om.” (…) Fericirea acestor plăceri e plină de sfială; bucuria e atât de mare, încât inima abia îndrăznește să o creadă.” – Bucura Dumbravă, Cartea Munților
Să domnească în noi, mereu pacea, care ascultă și înțelege totul.” – Romano Guardini
Dacă în inima mea este pace, în lume este pace.” – proverb chinezesc
Să fie pâine pe masă, și toți ai casei acasă, și grâu-n brazdă să iasă (…) Să fie-o blândă lumină, și nu rachete-n grădină, doar vești frumoase să vină...” – Adrian Păunescu, Să fie pace-n lume
Există un timp pentru a tăcea și un timp pentru a vorbi” (Biblia, Eclesiastul, 3:7) și să nu uităm niciodată că „o inimă liniștită este viața trupului…” (Biblia, Proverbe, 14:30) și „o continuă sărbătoare” – proverb românesc.
Întregul univers i se predă minții care tace.” – cugetare taoistă
În față liniște, în spate liniște, dedesubt liniște, deasupra liniște, în jurul meu liniște.” – rugăciune navajo