Traiectorie

Parcursul unei vieţi se aseamănă cu un traseu montan, necunoscut şi nemarcat, urmat când singur, când alături de alții, fără a avea la dispoziție indicatoare, busolă ori alte instrumente de orientare. Ca atare, în traiul cotidian, esențiale sunt intuiţia, imitaţia, imaginaţia şi improvizaţia. În aceste circumstanțe concrete, nici nu-i de mirare că nu o dată, drumurile bune şi bătătorite se sfârșesc într-o fundătură, unde şi vulturul face ocol, dar nu mai e timp să o luăm de la capăt, pe poteca ce o luase discret spre vârf, dintr-o răscruce căreia nu i-am dat importanţă.

Nu avem un ţel precis și nici obiective clare de atins, asemenea unei frunze purtate de apa pârâului de munte. Resortul neînduplecat al timpului, dorinţa de urcuş şi necontenitele căutări, ne-mping iute-nainte şi ne duc care-ncotro, după cum credem fiecare de cuviinţă. Ne măsurăm pasul. Ne potrivim ceasul. Ne plănuim popasul. Habar n-avem ce ne aşteaptă dincolo de pragul Anului Nou, și nici chiar după colţul uliței pline de larmă, dar urcăm grăbiţi spre creastă, unde odată ajunşi, nu suntem mulţumiţi pe deplin de panoramă. Ca atare, cu aşteptările neîndestulate, purcedem iarăşi la drum, spre alt şi alt vârf, ce se vede prin pâclă în zare, undeva în depărtare.

Pe cale, la deal sau la vale, ne schimbăm și tovarăşii de drum, fie că ne-am depărtat, fie că am fost îndepărtaţi. Avem parte de întâlniri întâmplătoare şi deseori, de despărţiri dure şi dureroase, iar oameni ce ți-au fost apropiaţi la un moment dat, îți devin nişte simpli străini.

Ne înecăm în mărunţişuri. Schimbăm culcuşurile. Adunăm ce aflăm. Cărăm balast în bagaje şi ne-ngrijim excesiv de somn, stomac şi satisfacţie. Decidem în pripă şi punem hotărârile luate, anapoda, în practică. În schimb, uităm că pericolele pândesc, iar fulgerele nu iartă, așa că întâmpinăm cu bucurie şi speranţă răsăritul, dar nu ştim sigur dacă apucăm şi apusul.

Am presărat tristețe dinadins: pentru a conștientiza destinația finală, și mai ales, pentru a nu uita să trăim ziua de azi, frumos și bogat, ca și cum ar fi ultima ce ne-a fost hărăzită.