Rugăminte

Pe parcursul carierei de magistrat, la un moment dat, am intrat în posesia unui înscris, intitulat „Rugăciunea unui judecător”, tradus și trimis spre instanțe de Mgr.dr. George Surdu (fără a preciza cine este autorul scrierii), dar care este edificator (doar pentru cei de bună-credință), pentru rolul social magistral și marile responsabilități, ce revin unui magistrat. Tocmai de aceea, în aceste clipe de cumpănă ale justiției române, înțeleg să-l readuc la lumină, fără a face alte referiri pe marginea demersului cu iz electoral, demarat și derulat iresponsabil de factorul politic, considerând de prisos orice obiecțiune sau observație, raportat la remarcabila rugă … Citește mai departe

Justiţia, în răspântia tuturor.

Iniţial, mi-am promis să mă despart definitiv de ceea ce a însemnat pentru mine, timp de un sfert de secol, lumea justiţiei. Ca atare, am tras cortina, mi-am şters fişierele, dar ce folos : din coşul de balast al istoriei personale, tot mai răsar unele trăiri şi frustrări.

Prin urmare, m-am hotărât să scriu, câte ceva, despre chestiunile concrete cu care se confruntă instanţele de judecată (şi îndeosebi magistraţii), fără a avea însă pretenţia de a pune în lumină aspecte deosebite, nemaipomenite şi necunoscute, ci stări de fapt şi situaţii întâlnite frecvent, dar pe marginea cărora, până acum, am considerat … Citește mai departe