Ilie(Elie)-Miron Cristea

Nu este pământean fără de prihană și totuși, suntem tentați să ridicăm din prima piatra condamnării sumare, uitând că o judecată dreaptă, realizată în „cunoștință de cauză” nu poate fi întemeiată pe presupuneri, aparențe și suspiciuni, adesea rupte din context, ci necesită elucidarea deplină și cu bună-credință a circumstanțelor concrete în care au fost comise „făptuirile și glăsuirile” de care este acuzat cineva.

Pe de altă parte, nu este de ici de colo să ridici, cărămidă cu cărămidă și din aproape în aproape, o țară nouă, fără a avea la dispoziție un proiect de construcție, întocmit în prealabil și în … Citește mai departe