Paul Tanco

Sunt pe lume profesii care nu se pot exercita ca o simplă îndeletnicire, care necesită o nemărginită afecțiune și devoțiune pentru națiune, căci îndeplinirea unei misiuni cu aură aristocrată, rațional asumată, este distinctă și mult mai presus de împlinirea datoriei deontologice de către un slujbaș de rând. Din rândul acestor profesioniști – ce bat la porțile excelenței – se înalță la loc de cinste dascălii ce izbutesc să treacă dincolo de rutinata trinitate : catedră – tablă – catalog (sau altfel spus : predare, ascultare, notare) și care își conștientizează acut menirea de apostoli ce le revine, cizelând caractere, însămânțând … Citește mai departe