Patima pentru pământ în literatura universală

Dragostea pentru pământ o afli pretutindeni în lume şi a sălăşluit în sufletul omului, dintotdeauna.

În „Fraţii Karamazov”, ultimul roman scris de Feodor Mihailovici Dostoievski, publicat în anul 1880, scena sărutului pătimaş al pământului este relevată în mod repetat :

„Aşa suferind cum era, stareţul Zosima le-a zâmbit şi, lăsându-se să alunece cu încetul din jilţ pe podea, cu faţa la pământ şi braţele desfăcute, luminat de o fericire extatică, a sărutat pământul, precum el însuşi îi învăţase mai înainte, apoi şoptind o rugăciune, şi-a dat sufletul în tihnă şi bucurie”.

„Pacea statornicită pe pământ se îngemăna cu cea revărsată Citește mai departe