Perspective

Aproape zilnic, noul cel necunoscut așterne în calea vieții fiecăruia dintre noi multiple și diverse întâmplări, împrejurări, încercări, întâlniri… pe care, prinși în năvodul grijilor cotidiene, le descifrăm iute, sumar, în prima cheie întrezărită. Abia ulterior, uneori chiar peste ani, conștientizăm că ceva petrecut cândva nu a fost un simplu incident, un accident neglijabil, cum aparent arăta, ci un semn sau un fapt predestinat, încărcat de un rost bine definit.

Curios este că o anume stare sau situație, ori unul și același eveniment istoric, fie de natură națională, fie de factură familială, este tâlcuit și răstălmăcit diferit de cei implicați … Citește mai departe