Cărți alese

„Orice sfânt are un trecut, orice păcătos are un viitor” – Oscar Wilde

Spre deosebire de justiția pământeană, unde există coduri ce incriminează anumite acțiuni ca infracțiuni, ce statornicesc criterii de evaluare a pericolului social, cauze care înlătură caracterul penal al faptei ori diminuează gradul de vinovăție al făptuitorului, și care stabilesc sancțiuni specifice, inclusiv modalitatea de ispășire a acestora, înfăptuirea judecății divine este înveșmântată într-un văl de nepătruns. Pare un paradox, o imperfecțiune a creației, dar nu cred că este pur întâmplător, căci înfruptarea din pomul cunoașterii ne-a deschis definitiv „ochii” conștiinței asupra hotarului dintre bine și rău – … Citește mai departe