Depresiunea colinară Jeica-Neţeni-Albeştii Bistriţei

Un prim popas merită făcut în Sărata (în germană Salz, în maghiară Sofalva), situat la doar 10 km (aproximativ10 minute) de Bistriţa. Această localitate (i se spunea în trecut „Satul cu slatini” dar a purtat şi denumirea de Şumfalău sau Şomfalău) are în portofoliu o graţioasă biserică reformat-calvină, construită în anul 1835, şi o cochetă biserică ortodoxă, ridicată în perioada 1950-1956, (în curba mare a drumului, una vizavi de alta, stând parcă de vorbă ca două vechi vecine) dar şi o biserică de lemn, cu  Hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” şi care datează din anul 1735. Această „bunicuţă” de … Citește mai departe