Aproape de ape (de aparențe).

Peste toate câte sunt, pe pământ, cârmuiește ca o stăpână absolută „Aparența”, înșelătoarea înfățișare care ascunde adevărata natură a lumii și a lucrurilor ce o compun.

Nici oglinda apei nu reflectă fidel realitatea, imaginile redate fiind afectate de multiple distorsiuni și interferențe. Situația se complică și mai mult când încercăm, cu puterea imaginației, să trecem printre foile suprapuse de aparențe, pentru a ajunge la miez și a surprinde esențele. O dificilă încercare în condițiile în care croșetăm firul vieții nu din certitudini și adevăruri fără loc de întors, ci din impresii și iluzii, cu acul subiectiv al mărginitei noastre minți … Citește mai departe

Între muntele mare și marea de la munte.

„Muntele ne învață că numai efortul, lupta cu greutățile vieții dă sens existenței noastre” – Andre Theuriet

E dincolo de orice îndoială că muntele este un dascăl tăcut, priceput, ce ne modelează caracterul, șlefuindu-l cu emoții, întărindu-l cu piedici, cu provocări, îmbogățindu-l cu frumuseți sublime. Dacă suntem discipoli atenți, ascultători, muntele ne explică ce înseamnă întinderea vălurită nesfârșită, măreția de reală catedrală, aerul pur, liniștea adâncă, zborul de vultur, murmurul de izvoare, mireasma de cetini, capriciile vremii. Tot aici putem învăța ce este trufia și smerenia, teama și curajul, adevărata prietenie, spiritul liber, frenezia pregătirii, feeria decorului, „beția” urcușului, voluptatea … Citește mai departe